Að vera annað og meira en bara lífrænar vörur merkir að gera meira en krafist er fyrir vottun ESB fyrir lífrænar vörur.

+ yfir 60 ára reynsla af lífrænum búskap

+ velferð dýra samkvæmt ströngustu viðmiðunarreglum HiPP

+ Rannsóknir á verndun tegunda og eflingu líffræðilegrar fjölbreytni

+ strangari viðmiðunarmörk en reglugerð ESB um lífrænan búskap kveða á um

+ yfir 260 mismunandi gæðaprófanir fyrir hverja krukku

+ krukkur framleiddar við hlutlaus loftslagsskilyrði


= Lífræn vottun HiPP

„Strangari kröfur um lífræna ræktun en ESB gerir: Lífræn vottun HiPP er trygging fyrir einstökum gæðum. Þetta ábyrgist ég persónulega.“

Með dýravernd í fyrirrúmi:

Svona hugsum við um lífrænt ræktaða búfénaðinn hjá HiPP

Lesa meira

Með dýravernd í fyrirrúmi:

HiPP stýfir ekki gogga

Lesa meira

Með dýravernd í fyrirrúmi:

Átakið „Að fóstra hana“

Lesa meira

Með dýravernd í fyrirrúmi:

Kátar kýr sjá okkur fyrir lífrænni HiPP-mjólk

Lesa meira

Með dýravernd í fyrirrúmi:

Fiskurinn okkar er veiddur með MSC-vottuðum sjálfbærum veiðum

Lesa meira

Með dýravernd í fyrirrúmi

... því hjá okkur fá kálfar að vera mun lengur hjá mæðrum sínum og karlkyns kjúklingar fá líka að vaxa úr grasi.

Á lífrænum býlum HiPP eru dýrin ánægð með lífið. Ræktunaraðferðir sem henta hverri dýrategund og náttúrulegt fóður eru meðal grunnstoðanna í lífrænum búskap. Lögin eru afar skýr hvað þetta varðar: Fóðrið verður að koma frá lífrænum býlum og má ekki innihalda sýklalyf, lyf til að auka afköst eða erfðabreytt hráefni. Með því að velja hentugustu dýrin til undaneldis og tryggja dýrunum nægt athafnarými og stóra bása með mikilli birtu stuðlum við einnig að góðri heilsu og vellíðan þeirra.

HiPP gengur jafnvel lengra en lög kveða á um og setur eigin viðmiðunarreglur, sem lífrænir birgjar þurfa að einnig að fylgja. Starfsmenn HiPP framkvæma reglulega vettvangseftirlit til að tryggja að öllum kröfum HiPP varðandi dýrahald og dýravernd sé mætt. Með því að beita víðtæku og margháttuðu eftirliti getum við fullvissað viðskiptavini okkar um að við ölum dýrin okkar á náttúrulegan hátt, með hliðsjón af þörfum hverrar dýrategundar, vegna þess að við setjum velferð dýranna í forgang.

Líffræðilegur fjölbreytileiki og meiri reynsla:

Yfir 60 ára reynsla HiPP af ræktun grænmetis

Lesa meira

Líffræðilegur fjölbreytileiki og meiri reynsla:

Lífrænir bananar beint frá bónda - verkefnið okkar á Kostaríka

Lesa meira

Líffræðilegur fjölbreytileiki og meiri reynsla:

HiPP ávextir af akrinum

Lesa meira

Líffræðilegur fjölbreytileiki og meiri reynsla:

Lífræn kornrækt HiPP, af alúð og umhyggju

Lesa meira

Líffræðilegur fjölbreytileiki og mikil reynsla

... vegna þess að lífrænn landbúnaður stuðlar einnig að líffræðilegum fjölbreytileika.

Vissir þú að það er aðeins hægt að rækta heilnæman mat í heilbrigðum jarðvegi?

Áður en akur getur orðið lífrænt ræktunarland fyrir HiPP þarf einn af sérfræðingum okkar að kanna jarðvegsgæðin með því að taka fjölda sýna úr akrinum og greina þau á rannsóknarstofunum okkar. Akurinn telst aðeins hæfur til lífrænnar ræktunar fyrir HiPP ef öll sýni mæta ströngustu gæðakröfum okkar. Við veljum akra á opnu svæði þar sem vindurinn getur feykt burtu meindýrum og með því að planta ýmsum jurtum við og í kringum akrana tryggjum við meindýrunum búsvæði sem þau kjósa fremur en akrana.

Aukin sjálfbærni og aukin loftslagsvernd

... vegna þess að heilbrigður jarðvegur losar minna af kolefnum og vegna þess að við framleiðum krukkurnar okkar með kolefnishlutlausum hætti.

Í sameiningu getum við gert enn meira

Í sameiningu getum við gert enn meira

Hvert og eitt okkar getur beitt lífrænni nálgun á öllum sviðum – til dæmis með því að:

  • setja upp hreiðurkassa fyrir fugla í garðinum
  • sá fræjum sem verða að litskrúðugum blómaengjum
  • koma upp athvarfi fyrir skordýr

Þannig getur þú lagt þitt af mörkum til að varðveita búsvæði fuglanna okkar og skordýranna.